පුද්ගල ඝාතනයකට වරදකරුවන් වූ පහකට මරණ දඬුවම

0
death penalty

2009දී ගන්දර සිදුවූ පුද්ගල ඝාතනයකට වරදකරුවන් වූ එකම පවුලේ කාන්තාවන් 3ක් ඇතුළු 5 දෙනෙකුට මාතර මහාධිකරණයෙන් මරණ දඬුවම නියම කර තිබෙනවා.

අද (11) මෙසේ මරණ දඬුවම නියමකර ඇත්තේ මාතර මහාධිකරණ විනිසුරු දමිත් තොටවත්ත මහතා විසින්.

Comments

comments