දුරුතු පෙරහැර හේතුවෙන් විකල්ප මාර්ග භාවිතා කළ යුතුයි

0
Traffic Sri Lanka

කැලණිය රජමහා විහාරස්ථානයේ වාර්ෂික දුරුතු මහා පෙරහැර අද රාත්‍රි වීදි සංචාරය කිරීමට නියමිතව තිබේ.

කැලණිය විහාරස්ථානයෙන් අද රාත්‍රී 7.00ට ආරම්භ වන පෙරහැර කැලණිසිරි වටරවුම, විහාර මාවත හන්දිය, හෙලේනා හන්දිය බස් නැවතුම්පල ඔස්සේ බියගම වාහල්කඩින් කැලණිය විහාරස්ථානය වෙත නැවත පැමිණීමට නියමිතය.

පෙරහැර ගමන් ගන්නා කාලය තුළ රථ වාහන තදබදයක් ඇති විය හැකි බැවින් එම මාර්ගය භාවිත කරන සියලු රියදුරන් සහ ජනතාව විකල්ප මාර්ග භාවිත කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස පොලිස් මූලස්ථානය දැනුම්දෙයි.

Comments

comments