ලන්ඩනයේ උමං දුම්රිය වර්ජනය නිසා මිලියන ගණනක් මගීන් කරදරේ (Video)

0

ලන්ඩනයේ උමං දුම්රිය සේවාවන් පැය විසිහතරක අඛණ්ඩ වර්ජනයක් ප‍්‍රකාශයට පත් කිරීමත් සමග, නගරය පුරා අධික මගී තදබදයක් ඇතවුණා.

මේ ඔබ දකින්නේ දුම්රිය මගීන් ද මගී ප‍්‍රවාහන බස් රථවල පිහිට පැතීම නිසා ඇතිවූ ජනාකීර්ණ තත්වයයි.

මිලියන ගණනක් මගීන් මේ වර්ජනය හේතුවෙන් මහත් අපහසුතාවට පත්වුණා.

Comments

comments